юли 17, 2024

Mama i Tatko

Полезни статии за цялото семейство

Четири асоциации се обединиха около идеята за подобрения в сферата на естетичните услуги

Българска асоциация на естетичните дерматолози в България (АЕДБ) проведе съвместна среща с председателите на Българска асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (БАПРЕХ); Асоциация на медицинските козметици (АМК) и Асоциацията на пациентите на естетичната медицина (АПЕМ). Срещата се проведе в град Пловдив, в клиниката на председателя на АЕДБ д-р Снежана Атанасова.

Въпросите, които бяха обсъдени са актуалното състояние на нормативната уредба в естетичната медицина и очертаване на областите за подобрение; актуално състояние на усилията в посока подобряване на нормативната уредба – належаща нужда от нов стандарт по дерматовенерология; проект за изменение на стандарта за кожни болести, изменение на наредбата за дейността на козметичните салони, както и изработването на цялостна стратегия за предизвикване на промяна в нормативната рамка на естетичната медицина.

Представителите на АЕДБ, БАПРЕХ, АМК и АПЕМ обсъдиха също и теми като стратегия за комуникация с медиите, писма и обръщения до РЗИ, МЗ, ИАМН с призив за промяна в законодателството, провеждане на среща с Министерството на здравеопазването, подготовка на общи писма до други асоциации за специалисти, практикуващи естетична дерматология, както и дискусионни въпроси свързани с пластичната хирургия – кампании за повишаване на информираността на пациентите, както и запознаването им с терминологията.