Мониторинг и контрол в екологията – какво е важно да знаем

В последните години все по-често се говори за екология и опазване на околната среда, водите и въздуха. Световни лидери имат заседания за тов акак да се преборим със замърсения въздух, как да спрем топенето на ледниците и друга. Една от добрите политики определено беше забрана за използване на пластмасови сламки, чинии и други подобни консумативи. Това обаче се спазва до известна степен и именно затова всяка една държава има нужда от организация или няколко такива, които да осъществяват контрол в екологията.

Това, което е важно да знаете, че в България министерството на околната среда и водите е един такъв орган, който предотвратява евентуални екологични катастрофи. На местно ниво също се работи в посока контрол в екологията. Има обаче и такива неправителствени организации, чиито принос наистина е голям, а тяхната роля е незаменима.

Една такава организация, която осъществява контрол в екологията на територията на нашата страна е Еко надзор и контрол. Те работят в тясно сътрудничество с органите на местната власт и една от главните им цели именно това – да предотвратяват екокатастрофи. Друга важна дейност е информирането на обществото за това какви заплахи ги грозят, както и за това колко е важно всеки един от нас да полага грижи да опазва нашата планета. Безспорно промяната в посоко екологичност би запозначала от частното, за да се превърне в тенденция,в нещо глобално. И въпреки, че дори световни лидери говорят за това, че живеем в прекалено консуматорско общество и не си даваме сметка за последиците, все пак промяна с малки стъпки има.

Може да се запознаете с мисията и визията на организацията на техния сайт – ecosupervisioncontrol.eu, а ако желаете може да ги подкрепите чрез дарени или да станете част от тяхната общност и да имате принос към опазването и осъществяването на контрол в екологията.